Hörn

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Hörn används när spishällar är placerade i ett hörn av rummet. Skorstensdelen placeras där de två väggarna möts medan stommen undertill sträcker sig över hela kokzonen. 
 

Hörn

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Hörn används när spishällar är placerade i ett hörn av rummet. Skorstensdelen placeras där de två väggarna möts medan stommen undertill sträcker sig över hela kokzonen. 
 
configura KONFIGURATOR
MODELLER

Hörn

Hörn med en förlängd sida

Hörn med två förlängda sidor

ˆ