BEARBETNINGEN

Italienskt hantverk rakt igenom.

Varenda en av våra produkter designas och tillverkas helt i Italien på vår fabrik i Trodena (BZ), i Sydtyrolen.

Byggnaden omfattar på ett och samma produktionsställe, avdelning för Forskning & Utveckling, kontor och ett stort showroom. Detta gör att vi kan kontrollera varje bearbetningsfas, från råmaterialet tills slutprodukten släpps ut på marknaden.
Råmaterialen bearbetas med hjälp av de mest moderna teknikerna men med ett hantverksmässigt tillvägagångssätt. Hos Rizzoli finns ingen monteringslinje. Allt monteras för hand av våra tekniker för att säkerställa de högsta kvalitetsstandarderna.

Hos Rizzoli finns ingen monteringslinje. Allt monteras för hand av våra tekniker.

Allt börjar med råmaterialen.

Det går inte att göra en enastående produkt utan råmaterial av bra kvalitet. Därför måste varje material klara många kontroller innan det väljs.

Endast de mest hållbara och högkvalitativa materialen bearbetas av våra tekniker för att skapa unika produkter med lång livslängd.
Vi använder endast miljövänliga material som är miljömässigt hållbara och helt återvinningsbara. De är det perfekta valet för den som värnar om vår värld.

Vårt arbete | Rizzoli cucine
Vårt arbete | Rizzoli cucine

Plåtskärning

Specialiserade interna tekniker använder moderna designprogram CAD 3D för att designa och studera samtliga komponenter som skapar våra produkter.
Konstruktionen av en vedspis börjar med laserskärningen av plåtar av olika tjocklek och material.

Våra laserskärningsanläggningar kan skära plåten med en precision på en tiondels millimeter.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Plåtarna tar form

Efter laserskärningen av plåtarna bockas de enskilda delarna och tar form med hjälp av numeriskt styrda kantpressar.

På vår bockningsavdelning står robotstyrda kantpressar bredvid manuella kantpressar som används av tekniker och anställda som har en mycket hög specialiseringsnivå.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Svetsbandet

Svetsningen av de enskilda delarna utförs av våra erfarna och kunniga anställda.

Vissa specialkomponenter som ackumulatortankarna för våra vattenmantlade vedspisar och vattenmantlade braskaminer svetsas av svetsrobotar i den senaste generationen.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Lackfärgerna

Vi anser att varje fas av plåtbearbetningen måste ske på vår fabrik för att få fram en produkt av mycket hög kvalitet.
Det är av denna anledning som våra produkter alltid lackeras i vår lackeringsanläggning. Varje enskild del avfettas, torkas och lackeras slutligen. Efter lackeringen kontrolleras ytorna på nytt för att upptäcka eventuella defekter. Vid lackeringen använder vi endast lacker av hög kvalitet som tål höga temperaturer.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Ingen monteringslinje

Efter lackeringen tar monteringen vid av alla halvfabrikat som skapas exklusivt på vår fabrik.

Slutmonteringen av alla enskilda komponenter utförs av mycket kvalificerad personal. Hos Rizzoli finns ingen monteringslinje utan varje anställd monterar produkten helt från början till slut för att säkerställa de högsta kvalitetsstandarderna.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Ett hjärta av tegel

Hjärtat i vedspisarna från Rizzoli är inget slumpmässigt val. Tegelstenarna och de eldfasta murbruken produceras av certifierade ledande företag. Deras sammansättning medger värmelagring och den bästa förbränningseffekten. Därmed säkerställs en hög verkningsgrad och ett minskat utsläpp av förorenande ämnen.

Vårt arbete | Rizzoli cucine

Kvalitetskontroll

I slutet av monteringen genomgår varje braskamin en noggrann, både mekanisk och estetisk, slutkontroll för att säkerställa optimal kvalitet och funktionalitet för produkterna från Rizzoli.

Vårt arbete | Rizzoli cucine
BANBRYTANDE HANTVERKSSKICKLIGHET

En hantverkssjäl,
men med banbrytande teknik

Våra produkter monteras för hand av våra tekniker. På så sätt når vi de kvalitetsstandarder som vi önskar - de högsta.

se videon
ˆ