Cookie Policy

Cookies och javascriptkoder

Det kan hända att Webbplatsen använder webbspårningssystem som cookies eller javascriptkoder. Det rör sig om IT-registreringar av information som överförs från en webbserver till användarens dator för framtida

identifikation av denna dator vid framtida besök på samma webbplats. Dessa verktyg bidrar till att underlätta analysen av webbtrafiken så att Webbplatsen kan fungera korrekt och webbapplikationer kan skicka information till de enskilda användarna.

De sessionscookies som används på denna Webbplats förhindrar tillämpning av andra IT-tekniker som kan äventyra konfidentialiteten vid navigeringen av användarna och tillåter inte inhämtning av personuppgifter som identifierar användaren. Användaren kan när som helst radera cookies från sitt system på olika sätt beroende på vilken webbläsare som används, eller ställa in sin webbläsare så att cookies inte accepteras och javascript avaktiveras. I detta fall säkerställs dock inte korrekt funktion av samtliga verktyg som Webbplatsen gör tillgängliga för dig.

Denna Webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” som är textfiler som lagras på din dator för att Webbplatsen ska kunna analysera hur användarna använder Webbplatsen. Informationen som genereras av cookien över din användning av Webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras hos Google-servrarna i USA. Google använder denna information i syfte att spåra och undersöka din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på Webbplatsen åt Rizzoli S.r.l. samt tillhandahålla andra tjänster avseende aktiviteterna på Webbplatsen och för användning av internet. Google kan även överföra denna information till tredje part om det föreskrivs i lagen eller om denna tredje part behandlar ovan nämnda information åt Google. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med någon annan uppgift som innehas av Google. Du kan motsäga dig användningen av cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsare, men det kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna Webbplats. Genom att använda denna Webbplats samtycker användaren till behandlingen av sina uppgifter av Google för de ändamål och syften som anges ovan. För att konsultera informationsmeddelandet om sekretess för bolaget Google avseende tjänsten Google Analytics, besök webbplatsen:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
För att få reda på mer om Googles sekretessbestämmelser, besök webbplatsen: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

Lista över använda Cookies:

TEKNISKA
– sessionscookies som krävs för applikationens funktion

permanenta cookies:
CookieAccept: registrerar samtycket till användningen av cookies.

TREDJEPARTSCOOKIES
– analytics con anonymized IP
– google maps plugin (API)
– embed video youtube (iframe)

Kommunikation av uppgifter till tredje part
Med undantag för eventuell behandling som utförs av tredje part som har anlitats av Rizzoli S.r.l. för att sköta Webbplatsen – vederbörligen utsedd som externa personuppgiftsansvariga – kommer ingen uppgift som samlas in i samband med Användarnas navigering på Webbplatsen att kommuniceras till tredje part eller spridas.

Dina rättigheter (artikel 7 i italienskt lagstiftningsdekret nr 196/03)
Du har rätt att när som helst få en bekräftelse på om dina personuppgifter finns eller inte och få reda på deras innehåll och ursprung, kontrollera om de stämmer eller kräva att de kompletteras, uppdateras eller rättas. Enligt samma artikel har du rätt att kräva radering, ändring till anonym form eller spärrning av de uppgifter som behandlas i strid med lagstiftningen, samt i samtliga fall motsätta dig behandlingen av dem av legitima skäl. Förfrågningarna skickas till Personuppgiftsansvarig.

Länkar till andra webbplatser
Detta informationsmeddelande om sekretess hänvisar endast till Webbplatsen. Webbplatsen innehåller kopplingar till webbplatser för tredje part avseende vilka Rizzoli S.r.l. inte utövar någon form av kontroll. Rizzoli S.r.l. är därmed inte på något sätt ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som eventuellt utförs av denna tredje part.

Specifika informationsmeddelanden om sekretess anges eller visas på Webbplatsens sidor för tillhandahållande av särskilda tjänster på förfrågan.

Sekretesspolicy hos Rizzoli S.r.l.
Rizzoli S.r.l. åtar sig att vidta åtgärder för att respektera och skydda din sekretess. Denna sekretesspolicy definierar de åtgärder som vidtas av Rizzoli S.r.l. avseende hur dina personuppgifter ska användas, skyddas och avslöjas för tredje part.

I första hand åtar sig Rizzoli S.r.l. att följa tillämplig lagstiftning avseende skydd av personuppgifter.
Sekretesspolicyn hos Rizzoli S.r.l. är inriktad på vissa principer i EU-direktivet om sekretess och den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

ˆ