FORSKNING OCH UTVECKLING

GRUNDTANKEN FÖR ATT BLI BÄST

Kvaliteten är det grundläggande kravet
på allt som vi producerar.

Det som särskiljer oss är vår vilja att hela tiden bli bättre för att kunna tillfredsställa marknadens ständigt skiftande smaker och behov.

När vi designar en produkt har vi användaren i åtanke. Därför väljer vi materialen med omsorg, optimerar processerna, testar funktionerna och finslipar utseendet.
När vi är nöjda med allt tar vi det ännu ett steg längre.

DE MARKNADER SOM VI MÖTER GÖR ATT VI VARJE DAG STÄLLS INFÖR NYA UTMANINGAR

Framtiden tillhör den som tar initiativ.

För oss är innovation inte ett mål som ska nås utan ett arbetssätt. Varje år investerar vi en stor del av våra resurser i Forskning & Utveckling eftersom vi vet att det enda sättet för att kunna fortsätta att erbjuda en produkt av erkänd kvalitet är att bli bättre.

De marknader som vi möter gör att vi varje dag ställs inför nya utmaningar. Hos Rizzoli utvecklar vi tekniska lösningar som förutser trender med produkter som lyckas vara en referenspunkt för framtiden redan när de lanseras. Detta är möjligt tack vare vår avdelning för Forskning & Utveckling som låter experimentell verksamhet och ständig produktförbättring ligga till grund för varje val.

Produkterna från Rizzoli är alltid lika banbrytande när det gäller finishar, funktionalitet och design.

Samtliga produkter designas, konstrueras och testas slutligen i vårt interna laboratorium med hjälp av de mest moderna teknikerna. En ytterligare garanti för kvalitetsprocessen som gör att vi kan skapa ett produktsortiment som är välkänt över hela världen.

Grundtanken för att bli bäst | Rizzoli Cucine
Grundtanken för att bli bäst | Rizzoli Cucine
TYPGODKÄNNANDEN

Typgodkänd och hållbar kvalitet.

Hos Rizzoli strävar vi ständigt efter att konstruera banbrytande produkter i enlighet med de strängaste standarderna. Vi vet nämligen att kvalitet, för att bli allmänt erkänd, först och främst måste vara typgodkänd.

Våra ingenjörer arbetar ständigt med att förbättra processerna med särskild inriktning på miljön. På vår avdelning för Forskning & Utveckling prövas och testas nya förbränningssystem som senaste SuperFlame och H2O System som gör att veden kan avge ännu mer värme och på det viset minimerar förbrukningar och utsläpp. Samtliga våra produkter är typgodkända av ett externt och anmält laboratorium på europeisk nivå enligt europeiska standarder och uppfyller gränsvärdena för utsläpp som föreskrivs enligt artikel 15a i österrikisk lag, tyska BImSchV Stufe 2, schweiziska VKF, franska Flamme Verte och ministerdekret 186/2017 om utsläpp och verkningsgrad för Poslätten. Samtliga våra produkter tillhör energiklasserna A och A+ på grund av sin höga prestanda.

Grundtanken för att bli bäst | Rizzoli Cucine
Typgodkännanden
CE Rizzoli cucine
Art 15a B-VG Rizzoli cucine
BImSchV Rizzoli cucine
VFK Rizzoli cucine
Flamme Verte Rizzoli cucine
Energy label A+ Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 3 stelle Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 4 stelle Rizzoli cucine
Energy label A Rizzoli cucine
Eco Design 2022 Rizzoli cucine
Energy label A++ CAPPE Rizzoli cucine
Energy label A+ CAPPE Rizzoli cucine
Energy label A - CAPPE Rizzoli cucine
Pronta consegna Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 5 stelle Rizzoli cucine
Samarbetspartner
HKI
ˆ