Användbar information

Rizzoli för miljön

Rizzoli värnar om miljön.

Vi fortsätter därför att öka ansträngningarna för att tillverka vedspisar, vattenmantlade vedspisar, braskaminer och vattenmantlade braskaminer som blir alltmer miljövänliga. Vi kan därmed slå fast att du genom att välja en produkt från Rizzoli bidrar till att jordens ömtåliga miljöbalans förblir oförändrad.

Hela linjen, som kännetecknas av hög verkningsgrad och låga utsläpp av fint stoft, har genom strikta laboratorietester hos internationella institut fått typgodkännanden för sin optimala funktion. Var och en av dessa modeller har fått det gröna lövet Rizzoli, symbolen för våra produkters låga miljöpåverkan. Men detta är inte den enda anledningen till att naturen kommer att tacka dig. Brännved är i själva verket än i dag det bränsle som mest värnar om miljön och vår ömtåliga planet. Ditt köp av en vedeldad produkt från Rizzoli är ett förnybart, ekonomiskt och territoriellt val.

Rizzoli för miljön | Rizzoli cucine

Förnybar

Ved är en förnybar och klimatneutral energikälla eftersom den inte bidrar till att öka CO2 i atmosfären. Det har i själva verket konstaterats att ved under förbränningen avger exakt samma ämnen som den skulle avge vid den naturliga nedbrytningen i naturen.

Rizzoli för miljön | Rizzoli cucine

Ekonomisk

Uppvärmning med ved innebär även en kostnadsbesparing. I de flesta fall är ved fortfarande det mest ekonomiska bränslet på marknaden.

Rizzoli för miljön | Rizzoli cucine

Territoriell

Det är en energikälla som nästan alltid går att få tag på lokalt med uppenbara fördelar sett till transportkostnader, distributionskostnader och miljöpåverkan.

Rizzoli fortsätter att stå fast vid denna grundtanke och fokuserar därför sin forskning på produkter som uteslutande bygger på förbrukning av brännved. Den naturliga följden av detta åtagande är att samtliga produkter från Rizzoli värnar om miljön och är typgodkända av de viktigaste organen på internationell nivå.

ˆ