Användbar information

Tips för
en bra installation

Vedspisarna, de vattenmantlade vedspisarna och de vattenmantlade braskaminerna från Rizzoli är enkla att installera. Innan dess rekommenderar vi dock att du kontrollerar vilket utrymme som krävs, om det går att upprätthålla säkerhetsavstånden, att skorstenen har förberetts korrekt och att de anslutningar som krävs går att utföra.

Tips inför installationen | Rizzoli cucine

Skorstenens beståndsdelar.
A= Vedspis, B= Stos eller rökgaskanal, C= Skorstensrör; D= Skorstenshuv, E= Återflödeszon


Tips inför installationen | Rizzoli cucine

Korrekt placering av skorstenen

    Skorstenen

    Skorstenen är av avgörande betydelse för att vedspisarna, de vattenmantlade vedspisarna, braskaminerna och de vattenmantlade braskaminerna ska fungera korrekt. Produkterna från Rizzoli är utformade för att säkerställa maximal verkningsgrad men deras prestanda påverkas av skorstenens funktion. Om den har defekter eller inte uppfyller de tekniska konstruktionsstandarderna kan inte korrekt funktion säkerställas. Vid konstruktionen av skorstenen är det obligatoriskt att använda lämpliga material som tål höga temperaturer och uppfyller brandskyddsstandarderna. Typen av material är inte viktigt så länge det lämpar sig för ändamålet och skorstenen är väl isolerad.

    Läs om korrekt placering av skorstenen ›

Luftintag

Den traditionella installationen av vedspisar, vattenmantlade vedspisar, braskaminer och vattenmantlade braskaminer utgår från att förbränningsluften tas från rummet där produkten installeras genom det luftintag som finns på produkten. I detta fall måste friskluftsutbytet alltid säkerställas, i synnerhet om rummet är litet och fönster och dörrar är hermetiska. Korrekt lufttillförsel till rummet måste även säkerställas när det finns andra förbränningsapparater, köksfläktar, skorstenar eller luftvägar. Rummets luftintag måste ha en area på minst 80 cm². Rizzoli kan på förfrågan tillhandahålla ventiler som är speciellt utformade för att medge automatisk öppning av luftintaget när det behövs så att det säkerställs ett max. undertryck på 4 Pa i rummet där produkten installeras. Produkterna från Rizzoli kan vid behov även anslutas så att förbränningsluften tas direkt utifrån. På det viset behöver vedspisar och vattenmantlade vedspisar inget annat luftintag i rummet där produkten installeras. Förbered då helt enkelt en kanal som är ansluten till utsidan av bostaden och anslut den direkt till luftintaget på produkten. På vedspisar och vattenmantlade vedspisar är detta placerat inuti sockeln vid förbränningskammaren.

Tips inför installationen | Rizzoli cucine Tips inför installationen | Rizzoli cucine

Exempel på installation med luftintag i rummet.
Installation med uteluftsintag anslutet direkt till vedspisen.


Tips inför installationen | Rizzoli cucine

Möjliga anslutningar av vedspisens luftintag.
A= Uteluftsintag ej anslutet, B= Uteluftsintag i golvet, C= Uteluftsintag på väggen.

ˆ