Vattenmantlade
vedspisar

Värme i köket och i hela bostaden

De vattenmantlade vedspisarna är mångsidiga och extremt användbara produkter i hemmet. Samtidigt som den vattenmantlade vedspisen är tänd och värmer upp den omgivande miljön, tillagar den rätter och fyller på varmvatten i centralvärmeanläggningen. Dessa produkter använder sig av det innovativa typgodkända förbränningssystemet H2O System®, som kännetecknas av skydden i stål som täcker hela förbränningskammaren och skyddar ackumulatortankens stomme. Veden brinner dessutom mer effektivt, vilket ger högre verkningsgrad, mindre vedåtgång och lägre utsläpp.

Mer
SERIERNA
ANVÄNDBARA VERKTYG
ˆ