Användbar information

De 10 gröna reglerna

Produkterna från Rizzoli är utformade för att säkerställa en optimal förbränning men deras tekniska effektivitet går helt förlorad om de används på fel sätt. För att hjälpa dig att alltid använda produkterna på rätt sätt har vi skapat våra 10 gröna regler åt dig.

För att hjälpa dig att alltid använda produkterna på rätt sätt har vi skapat våra 10 gröna regler åt dig.
De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Få en
bra start

Produkten måste installeras fackmässigt efter det att samtliga kontroller och förberedelser som krävs har genomförts. Förlita dig inte på slumpen och ungefärliga beräkningar. En felinstallerad vedspis fungerar dåligt och förorenar mer.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Få en
bra start

Skorstensröret,
en oumbärlig del

Skorstensröret har en grundläggande betydelse för produktens funktion. För att uppnå en bra förbränning och därmed låga utsläpp krävs det att det uppfyller alla krav avseende mått, isolering o.s.v. Läs bruksanvisningen noggrant.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Skorstensröret,
en oumbärlig del

Är anläggningen ok?

För vattenmantlade vedspisar och vattenmantlade braskaminer krävs en värmeanläggning som är designad och tillverkad av kvalificerad personal. En välkonstruerad anläggning ger optimerad förbrukning och funktion.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Är anläggningen ok?

Skogen, min vän

Användning av brännved är en förnybar energikälla. När den tas från planterade skogar som är avsedda för detta ändamål eller från kontrollerad skogsavverkning förblir skogens eko- och miljöbalans oförändrad.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Skogen, min vän

Låt veden torka
noggrant

Brännveden måste torkas och förvaras på en torr och väl ventilerad plats. Väl torkad ved förlorar den största delen av sin fuktighet vilket underlättar tändningen, ökar värmeeffekten och följaktligen minskar föroreningen.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Låt veden torka
noggrant

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Ren ved,
endast ved

Elda endast med kluven naturlig ved. Använd inte lackerat eller kemiskt behandlat trä eller restprodukter från industribearbetningar. Denna typ av material är ett avfall och ska behandlas som det.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Ren ved,
endast ved

Din vedspis

Undvik helt att använda papper, plast och allt annat slags avfall som bränsle. Förutom att skada produkten och miljön kan det även medföra risker för din hälsa.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Din vedspis

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Lufthantering,
ta reda på mer

Det är väldigt viktigt att ställa in förbränningen korrekt för att minimera rökgasutsläppet. Läs noggrant instruktionerna om regleringen av primär- och sekundärluften för att uppnå en effektiv förbränning med kontrollerade utsläpp.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Lufthantering,
ta reda på mer

Rengöring
under kontroll

Produkten måste bibehållas i effektivt och rent skick. Se därför till att regelbundet rengöra förbränningskammaren och samtliga invändiga delar. Skorstensröret måste däremot kontrolleras och rengöras regelbundet av en specialiserad tekniker.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Rengöring
under kontroll

Lång livslängd för stålet

Produkten från Rizzoli är nästan helt gjord i stål som är det mest återvunna materialet i världen. På det viset är det lätt att återanvända den på ett miljövänligt sätt.

De 10 gröna reglerna | Rizzoli cucine

Lång livslängd för stålet

ˆ