Frihängande

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Frihängande väljs i miljöer där kokzonen är placerad i mitten av rummet. En både tilltalande och praktisk lösning eftersom arbetsytan går att komma åt från fyra håll. Köksfläkten är i detta fall fäst i taket. 
 

Frihängande

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Frihängande väljs i miljöer där kokzonen är placerad i mitten av rummet. En både tilltalande och praktisk lösning eftersom arbetsytan går att komma åt från fyra håll. Köksfläkten är i detta fall fäst i taket. 
 
configura KONFIGURATOR
MODELLER

Frihängande

ˆ