Atmosfär

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Atmosfär skiljer sig helt från de andra köksfläktarna. Dess kraftigt vinklade insugningsplan utmärker dess utseende. Även insugningszonen är annorlunda. Filtren är i själva verket dolda bakom en elegant panel. 
 

Atmosfär

Insugningssystemen från Rizzoli är kända för det stora motståndet mot de höga temperaturer som kommer från vedspisarna och de vattenmantlade vedspisarna. Ingen köksfläkt är den andra lik tack vare den höga kundanpassningsnivån av utseendet. Även de föreslagna måtten är endast vägledande. Det är upp till kunden att bestämma dem i samband med beställningen. Köksfläkten Atmosfär skiljer sig helt från de andra köksfläktarna. Dess kraftigt vinklade insugningsplan utmärker dess utseende. Även insugningszonen är annorlunda. Filtren är i själva verket dolda bakom en elegant panel. 
 
configura KONFIGURATOR
MODELLER

Atmosfär

ˆ