Vattenmantlade
braskaminer

Innovativ och hållbar uppvärmning

De vattenmantlade braskaminerna från Rizzoli har tagits fram och designats för att på egen hand värma upp bostaden genom att apparaten ansluts till värme- och tappvattenanläggningen. Dessa produkter använder sig av det innovativa typgodkända förbränningssystemet H2O System®, som kännetecknas av skydden i stål som täcker hela förbränningskammaren och skyddar ackumulatortankens stomme. Veden brinner dessutom mer effektivt, vilket ger högre verkningsgrad, mindre vedåtgång och lägre utsläpp.

Mer
SERIERNA
ANVÄNDBARA VERKTYG
ˆ