AVDRAG

SKATTELÄTTNADER OCH STIMULANSÅTGÄRDER

Om du funderar på att köpa en produkt för uppvärmning med biomassa kan du med produkterna från Rizzoli, beroende på vilken modell du väljer, ha rätt till följande:
Skatteavdrag på den personliga inkomstskatten med 50 % fördelat över en tioårsperiod vid byggnadsrenoveringar.
Skatteavdrag på den personliga inkomstskatten med 65 % fördelat över en tioårsperiod för ombyggnad av energisystem.
Conto Termico 2.0 (stimulansåtgärder inom värmeområdet)
Sänkt moms till 4 % eller 10 %

Du kan dessutom få skatteavdrag med 50 % för inköp av köksskåp och stora hushållsapparater i minst klass A+ i syfte att inreda fastigheter som renoveras.

Skatteavdrag med 50 %
för byggnadsrenoveringar

Med budgetlagen för 2019 (lag nr 145 av den 30 december 2018) har avdraget med 50 % för byggnadsrenoveringar förlängts till och med den 31 december 2019.

  • • Du kan få ett skatteavdrag på den personliga inkomstskatten med 50 % fördelat över en tioårsperiod vid köp av en ny vedspis, vattenmantlad vedspis, braskamin eller vattenmantlad braskamin, om de utförda arbetena ingår i ett energibesparingsprojekt eller byggnadsrenoveringsprojekt.
  • • Det går att dra av 50 % av de totala utgifterna (kostnad för apparaten, arbetskostnad, tillbehör, skorstensrör, installation).
  • • Skatteavdraget med 50 % gäller även utan byggnadsarbeten. I detta fall räcker det med en egendeklaration av förmånstagaren.

Hela produktsortimentet från Rizzoli omfattas tack vare sin höga verkningsgrad av denna viktiga skattelättnad. Det är nödvändigt att göra följande för att få avdrag:

  • • Utföra betalningen genom bank- eller postgirering där det specificeras följande: syftet med överföringen, den betalande personens skattenummer eller förmånstagarens momsregistreringsnummer
  • • Spara fakturorna på utgifterna och kvittot på betalningen
  • • Spara det intyg där tillverkaren intygar att produkten har en högre effekt än 70 %

Skatteavdrag på den personliga inkomstskatten med 50 %
fördelat över en tioårsperiod för ombyggnad av energisystem

Regeringen har med budgetlagen för 2019 (lag nr 145 av den 30 december 2018) förlängt avdraget med 50 % för energieffektivitetsåtgärder till hela år 2019.
Skatteavdraget för energieffektivitetsåtgärder i syfte att byta ut värmeanläggningar mot anläggningar som är utrustade med värmegeneratorer som matas med biomassor har dock sänkts från 65 % till 50 %.
Du kan till och med den 31 december 2019 få skatteavdrag på den personliga inkomstskatten med 50 % fördelat över en tioårsperiod för inköp av en ny uppvärmningsapparat med biomassa när de utförda arbetena ingår i ett ombyggnadsprojekt av energisystemet i en befintlig byggnad.
De avdragsberättigande utgifterna omfattar både byggarbetskostnader avseende energibesparingsåtgärden och kostnader för de professionella tjänster som krävs för att utföra åtgärden och erhålla erforderligt energicertifikat. Berättigade till detta specifika avdrag är samtliga värmegeneratorer med biomassa som har en verkningsgrad på över 85 % och uppfyller de lagstadgade kraven.
Exempelvis ger nya modeller av vedspisar RE/RVE 80-90-100, RI/RVI 80-90-100, PRO 110-130, braskaminer i Serie X och modell TE 60 rätt till detta avdrag.

Skatteavdrag med 50 %
för inköp av köksskåp och stora hushållsapparater

Du kan till och med den 31 december 2019 få avdrag med 50 % även för tillbehör till vedspisar och vattenmantlade vedspisar som strukturer för hushållsapparater, spishällar, ugnar (klass A), köksskåp, diskhoar och köksfläktar (med energiklass A+) upp till en stödberättigad utgift på 10 000,00 euro, utöver kostnaden för vedspisen, förutsatt att de ingår i en åtgärd för byggnadsrenovering, restaurering, förbättring i bevarandesyfte eller särskilt underhåll.

Om du har fått ett bygglov eller har gjort en bygganmälan och fått startbesked för ovanstående åtgärder kan du därför få skattelättnader på den totala utgiften för kombinerade vedspisar med hushållsapparater och på köksfläktar, utöver köksskåp och diskhoar.  

ˆ