VÝSKUM A VÝVOJ

FILOZOFIA ZLEPŠOVANIA

Kvalita je základnou požiadavkou
pre všetko, čo vyrábame.

To, čo nás odlišuje, je túžba zlepšovať sa každým dňom, aby sme dokázali uspokojovať trh, ktorý neustále mení svoj vkus a potreby.

Pri projektovaní nejakého výrobku máme na mysli tých, ktorí ho budú používať. Preto veľmi starostlivo vyberáme materiál, optimalizujeme postupy, skúšame funkčnosť a venujeme veľkú pozornosť vzhľadu výrobkov.
A keď sme už so všetkým spokojní, urobíme ešte niečo naviac.

PRESADIŤ SA NA TRHU ZNAMENÁ KAŽDÝ DEŇ ČELIŤ STÁLE NÁROČNEJŠÍM VÝZVAM

Budúcnosť patrí tým, ktorí sú pripravení už v predstihu.

Inovácia pre nás nie je cieľom, pre nás je to pracovná metóda. Každý rok investujeme značnú časť našich rezerv do výskumu a vývoja, pretože vieme, že zlepšovať je jediný spôsob, ako aj naďalej ponúkať produkt, ktorý sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou.

Presadiť sa na trhu znamená každý deň čeliť stále náročnejším výzvam. V spoločnosti Rizzoli vyvíjame technické riešenia, ktoré predvídajú trendy. Navrhujeme výrobky, ktoré môžu byť referenčným bodom pre budúcnosť už od ich uvedenia na trh. To je možné iba vďaka nášmu oddeleniu výskumu a vývoja, ktoré pri výbere riešení stavia na experimentovaní a neustálom zdokonaľovaní funkčnosti.

Výrobky značky Rizzoli predstavujú vždy avantgardu, čo sa týka vzhľadu, funkčnosti a dizajnu.

Všetky výrobky sa projektujú, vytvárajú a nakoniec skúšajú v našom internom laboratóriu, a to vďaka najnovším technológiám. Je to ďalšou zárukou zvyšovania kvality, ktorá nám umožňuje vytvárať sortiment výrobkov známych na celom svete.

Filozofia zlepšovania | Rizzoli Cucine
Filozofia zlepšovania | Rizzoli Cucine
CERTIFIKÁCIE

Certifikovaná a udržateľná kvalita.

V spoločnosti Rizzoli sa neustále zameriavame na výrobu špičkových výrobkov, za dodržiavania najprísnejších predpisov. Pretože vieme, že kvalita, aby bola všeobecne uznaná, musí byť predovšetkým certifikovaná.

Naši inžinieri pracujú usilovne každý deň, aby zlepšili procesy, s osobitnou pozornosťou venovanou životnému prostrediu. V našom laboratóriu výskumu a vývoja sa skúšajú nové systémy spaľovania, ako najnovší SuperFlame a H2O System, ktorý umožňuje vytvorenie ešte väčšieho tepla z dreva za súčasnej minimalizácie emisií. Všetky naše výrobky sú certifikované externým laboratóriom, notifikovaným na európskej úrovni, v súlade s európskymi technickými normami a spĺňajú limity emisií požadovaných nasledujúcimi platnými predpismi: s čl. 15a v Rakúsku, BImSchV Kachle 2 v Nemecku, VKF vo Švajčiarsku, Flamme Verte vo Francúzsku a so zákonom 186/2017 o emisiách a účinnosti pre povodie rieky Pád. Vďaka ich vysokej účinnosti patria všetky naše výrobky do energetických tried A a A+.

Filozofia zlepšovania | Rizzoli Cucine
Certifikácie
CE Rizzoli cucine
Art 15a B-VG Rizzoli cucine
BImSchV Rizzoli cucine
VFK Rizzoli cucine
Flamme Verte Rizzoli cucine
Energy label A+ Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 3 stelle Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 4 stelle Rizzoli cucine
Energy label A Rizzoli cucine
Eco Design 2022 Rizzoli cucine
Energy label A++ CAPPE Rizzoli cucine
Energy label A+ CAPPE Rizzoli cucine
Energy label A - CAPPE Rizzoli cucine
Pronta consegna Rizzoli cucine
Certificazione ambientale 5 stelle Rizzoli cucine
Partneri
HKI
ˆ