Užitočné informácie

Odporúčania pre
správnu inštaláciu

Sporáky, termosporáky a termokachle značky Rizzoli sa inštalujú jednoducho, ale predtým vám odporúčame skontrolovať potrebný priestor, možnosť dodržať bezpečnostné vzdialenosti, správnu prípravu zostavy komína a ohniska a možnosť realizácie potrebných zapojení.

Rady pre inštaláciu | Rizzoli cucine

Komponenty komína.
A= Kuchyňa, B= Spojka alebo kanál na odvod spalín, C= Komín; D= Ústie komína, E= Oblasť refluxu


Rady pre inštaláciu | Rizzoli cucine

Správne umiestnenie komína

    Komín

    Komín je rozhodujúci pre správne fungovanie sporákov, termosporákov, kachlí a termokachlí na drevo. Výrobky značky Rizzoli sú vyvinuté tak, aby zaručovali maximálnu účinnosť, ale ich výkon je ovplyvnený fungovaním komína. Pokiaľ by boli na ňom nejaké chyby alebo, ak by nezodpovedal technickým konštrukčným normám, nebude možné zaručiť správne fungovanie. Pri konštrukcii komína sa musia použiť vhodné materiály, ktoré odolajú vysokým teplotám a zodpovedajú protipožiarnym normám. Základným nie je typ materiálu, pokiaľ je vhodný, a zostava komína dobre izolovaná.

    Prečítajte si zásady správnej inštalácie komína ›

Otvory prívodu vzduchu

Pri tradičnej inštalácii sporákov, termosporákov, kachlí a termokachlí na drevo sa musí zaistiť prívod vzduchu z miestnosti inštalácie cez otvor na prívod vzduchu na výrobku. V takom prípade musí byť v miestnosti zaistený nepretržitý prívod čerstvého vzduchu, predovšetkým vtedy, ak je miestnosť malá alebo je s hermetickými verajami na dverách a oknách. Správny prívod vzduchu do miestnosti musí byť zaistený aj v prítomnosti iných spaľovacích spotrebičov, odsávačov pár s odvodom vzduchu, krbov alebo odvodov vzduchu. Prívod vzduchu do miestnosti musí mať plochu minimálne 80 cm². Na základe žiadosti môže spoločnosť Rizzoli dodať špeciálne navrhnuté ventily, ktoré umožňujú automatické otvorenie prívodu vzduchu iba v prípade potreby, aby sa v miestnosti inštalácie zaručil maximálny podtlak 4 Pa. Podľa potreby môžu byť výrobky značky Rizzoli zapojené tak, aby sa k nim privádzal vzduch priamo zvonku. V takom prípade nebude pre sporáky a termosporáky na drevo nevyhnutné inštalovať ďalší prívod vzduchu v miestnosti inštalácie: bude stačiť pripraviť prívod z externého prostredia a zapojiť ho priamo k prívodu vzduchu, ktorý je súčasťou výrobku. Na sporákoch a termosporákoch na drevo sa takýto prívod nachádza vnútri sokla, vedľa spaľovacej komory.

Rady pre inštaláciu | Rizzoli cucine Rady pre inštaláciu | Rizzoli cucine

Príklad inštalácie s otvorom prívodu vzduchu v miestnosti.
Inštalácia s prívodom vzduchu priamo do sporáka na drevo.


Rady pre inštaláciu | Rizzoli cucine

Metódy zapojenia prívody vzduchu k sporáku na drevo.
A= Nezapojený externý prívod vzduchu, B= Externý prívod vzduchu zapojený cez podlahu, C= Externý prívod vzduchu zapojený cez stenu.

ˆ