Cookie Policy

Cookies a kódy Javascript

Na webových stránkach by mohli byť použité systémy sledovania web tracking, ako cookie alebo kódy javascript. Sú to informačné registrácie prenášané webovým serverom na používaný počítač s cieľom

identifikácie daného počítača v budúcnosti, pri nasledujúcich návštevách daných webových stránok. Tieto nástroje uľahčujú analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok, napomáhajú funkčnosti stránok a umožňujú webovým aplikáciám posielať informácie jednotlivým používateľom.

Cookie danej série používané na týchto stránkach sa vyhýbajú používaniu iných informačných techník, ktoré by mohli narušiť dôvernosť navigácie používateľov a nie je povolené získavať osobné identifikačné údaje používateľa. Používateľ bude môcť cookie z vlastného systému kedykoľvek vymazať rôznymi metódami, v závislosti od použitého prehliadača, alebo nastaviť vlastný prehliadač tak, aby neprijímal cookie alebo môže deaktivovať javascript. V takom prípade však nebude zaručené správne fungovanie nástrojov, ktoré vám webové stránky poskytnú.

Tieto stránky používajú Google Analytics, analytické služby webových stránok, ktoré poskytuje Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva „cookies“, čo sú vlastne textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, čo umožňuje webovým stránkam analyzovať spôsob používania stránok používateľmi. Informácie od cookies o používaní webových stránok zo strany používateľa (vrátane jeho IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch Google v USA. Google tieto informácie použije na účely sledovania a hodnotenia používania webových stránok, vyplnenie správ o aktivitách na stránkach pre spoločnosť Rizzoli S.r.l. a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na stránkach a s používaním internetu. Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím osobám, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tretie strany spracúvajú dané údaje na príkaz od Google. Google nepriradí vašu IP adresu k žiadnemu inému údaju vo vlastníctve Google. Používanie cookies môžete odmietnuť, a to zvolením vhodného nastavenia na svojom prehliadači, čo vám však môže zabrániť používať všetky služby stránok. Používaním týchto stránok používateľ vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany Google vyššie uvedeným spôsobom na vyššie uvedené účely. Ak si chcete prečítať informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google v súvislosti so službami Google Analytics, nájdete ich na webovej stránke:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Ak si chcete prečítať predpisy o ochrane osobných údajov Google, nájdete ich na webovej stránke: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

Zoznam používaných Cookies:

TECHNICKÉ
-cookie relácie potrebné na fungovanie aplikácie

-stále cookie:
CookieAccept: registruje súhlas s používaním cookie.

COOKIE TRETÍCH STRÁN
-analytics s anonymized IP
-google maps plugin (API)
-embed video youtube (iframe)

Komunikácia údajov tretím stranám
Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek spracovanie údajov vykonané tretími stranami poverenými spoločnosťou Rizzoli S.r.l. na správu stránok, riadne menovanými ako externý spracovateľ údajov, sa žiadne údaje zhromaždené počas navigácie na stránkach neoznámia tretím stranám ani sa nezverejnia.

Vaše práva (čl. 7 zákona 196/03)
Máte právo, kedykoľvek, získať potvrdenie o existencii svojich údajov a poznať ich obsah, pôvod, overiť ich presnosť alebo vyžiadať ich integráciu, aktualizáciu alebo opravu. V zmysle uvedeného článku máte právo o vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie údajov spracovaných pri porušení zákona, ako aj vzniesť námietky proti spracovaniu z legitímnych dôvodov. Žiadosti treba adresovať sprostredkovateľovi údajov.

Link na iné webové stránky
Informácie o tomto dokumente s informáciami o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výhradne na webové stránky. Stránky obsahujú prepojenia na webové stránky tretích strán, nad ktorými nemá spoločnosť Rizzoli S.r.l. žiadnu kontrolu. Spoločnosť Rizzoli S.r.l. preto nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za spracovanie osobných údajov vykonané uvedenými tretími stranami.

Pri poskytovaní zvláštnych služieb na požiadanie budú špecifikácie informácií o ochrane osobných údajov uvedené alebo zobrazené na príslušných stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Rizzoli S.r.l.
Spoločnosť Rizzoli S.r.l. sa zaväzuje aplikovať opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov definujú opatrenia, ktoré spoločnosť Rizzoli S.r.l. urobila v súvislosti s používaním, ochranou a zverejňovaním vašich osobných údajov tretím stranám.

Spoločnosť Rizzoli S.r.l. sa predovšetkým zaväzuje dodržiavať platné predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Rizzoli S.r.l. preberajú princípy smernice EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov)

ˆ