Užitočné informácie

10 ekologických pravidiel

Výrobky Rizzoli sú navrhnuté tak, aby zaručovali vynikajúce spaľovanie, ale účinnosť ich technológie sa v prípade nesprávneho používania zbytočne zníži. Aby sme vám pomohli udržiavať primerané a účinné používanie výrobkov, vytvorili sme pre vás našich 10 ekologických pravidiel.

Aby sme vám pomohli udržiavať primerané a účinné používanie výrobkov, vytvorili sme pre vás našich 10 ekologických pravidiel.
bosco

Vykročte
správnou nohou

Výrobok musí byť nevyhnutne nainštalovaný podľa platných predpisov a noriem, musia sa urobiť všetky predbežné overenia a skúšky, ako aj všetky potrebné ochranné opatrenia. Nespoliehajte sa na núdzové alebo približné riešenia: nesprávne nainštalovaná zostava komína znižuje účinnosť a zvyšuje škodlivé emisie.


Vykročte
správnou nohou

Komín,
nevyhnutný prvok inštalácie

Pre správne fungovanie výrobku je základom komín. Správne spaľovanie, a teda aj nízke emisie, sa dosiahnu, len ak bude komín spĺňať všetky požiadavky: na rozmery, izoláciu atď. Pozorne si prečítajte návod na použitie.


Komín,
nevyhnutný prvok inštalácie

Je zariadenie v poriadku?

Pre termosporáky a termokachle musí vykurovacie zariadenie naprojektovať a pripraviť kvalifikovaný personál. Kvalitný systém umožňuje optimalizovanú spotrebu a prevádzku.


Je zariadenie v poriadku?

Les, môj priateľ

Palivové drevo je obnoviteľný zdroj energie. Pokiaľ sa získava zo špeciálnych plodín alebo z kontrolovanej ťažby dreva, ponecháva ekologickú rovnováhu lesa nezmenenú.


Les, môj priateľ

Dávajte pozor na
odležanie dreva

Drevo na kúrenie musí byť odležané, musí sa uchovávať na suchom a dobre vetranom mieste. Odležané drevo stratí väčšinu svojej vlhkosti, čo napomáha jeho zapaľovaniu, zvyšuje sa tým tepelný výkon a, v konečnom dôsledku, znižuje znečistenie vzduchu.


Dávajte pozor na
odležanie dreva

bosco

Drevo,
iba drevo

Spaľujte výhradne prírodné porezané drevo. Nepoužívajte farbené, lakované ani chemicky ošetrené drevo, ani nič, čo pochádza z priemyselného spracovania. Tento typ materiálu je odpad a musí sa likvidovať ako odpad.


Drevo,
iba drevo

Váš sporák na drevo

Nikdy nepoužívajte ako palivo: papierový, plastový materiál a akýkoľvek iný odpad. Okrem poškodenia výrobku a životného prostredia by ste mohli ohroziť aj svoje zdravie.


Váš sporák na drevo

bosco

Riadenie vzduchu
nech je regulované

Minimalizovanie emisií dymu závisí predovšetkým od správneho nastavenia spaľovania. Pozorne si prečítajte pokyny na reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu, aby ste dosiahli účinné spaľovanie s kontrolovanými emisiami.


Riadenie vzduchu
nech je regulované

Čistota
pod kontrolou

Výrobok sa musí udržiavať účinný a čistý. Preto dávajte pozor na pravidelné čistenie spaľovacej komory a všetkých vnútorných dielov. Komín musí zase kontrolovať a pravidelne čistiť špecializovaný technik.


Čistota
pod kontrolou

Nech žije oceľ

Výrobky značky Rizzoli sú takmer úplne vyrobené z ocele, ktorá je najviac recyklovaným materiálom na svete. Takto bude jednoduchšie znovu ho využiť ekologickým spôsobom.


Nech žije oceľ

ˆ