Užitočné informácie

Rizzoli pre životné prostredie

Spoločnosť Rizzoli dbá o životné prostredie.

To je dôvodom, prečo sa naše úsilie o výrobu sporákov, termosporákov, kachlí a termokachlí na drevo stále viac zameriava na ekológiu. V tomto zmysle môžete hrdo vyhlásiť, že výber produktu Rizzoli znamená prispieť k udržaniu krehkej environmentálnej rovnováhy planéty Zem.

Prostredníctvom náročných laboratórnych skúšok vykonávaných v medzinárodných ústavoch bola certifikovaná optimálna prevádzka celej ponuky, ktorá sa vyznačuje vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami sadzí. Každý zo skúšaných modelov si vyslúžil značku so zeleným lístkom Rizzoli, ktorá je symbolom nízkeho dopadu našich výrobkov na životné prostredie. Toto však nie je jediný dôvod, prečo vám bude životné prostredie vďačné: palivové drevo je ešte aj dnes palivom, ktoré najmenej poškodzuje životné prostredie a berie ohľad na našu krehkú planétu. Nákup výrobku značky Rizzoli, v ktorom je palivom drevo, predstavuje voľbu obnoviteľnosti, úspornosti a podpory teritória.

Rizzoli pre životné prostredie | Rizzoli cucine

Obnoviteľnosť

Drevo je obnoviteľný a neutrálny zdroj energie, pretože neprispieva k zvyšovaniu CO2 v atmosfére. Experimentálne sa zistilo, že pri spaľovaní drevo uvoľňuje rovnaké látky, aké by sa uvoľňovali pri prirodzenej degradácii v prírode.

Rizzoli pre životné prostredie | Rizzoli cucine

Hospodárnosť

Vykurovať drevom znamená aj šetriť. Vo väčšine prípadov je drevo ešte stále najlacnejším palivom na trhu.

Rizzoli pre životné prostredie | Rizzoli cucine

Podpora teritória

Drevo je zdroj, ktorý je takmer vždy k dispozícii na miestnej úrovni, so zjavnými výhodami z hľadiska dopravných nákladov, distribúcie a vplyvu na životné prostredie.

Spoločnosť Rizzoli je aj naďalej presvedčená o tejto zásade, preto zameriava svoj výskum na produkty založené výhradne a výlučne na spotrebe palivového dreva. Prirodzeným dôsledkom tohto záväzku je, že všetky výrobky spoločnosti Rizzoli sú ekologické a získavajú certifikáty najdôležitejších medzinárodných orgánov.

ˆ