DAŇOVÉ ÚĽAVY

ÚĽAVY A PODPORY

Ak uvažujete o kúpe produktu na vykurovanie spaľovaním biomasy pomocou produktov Rizzoli, v závislosti od vybraného modelu máte možnosť využiť:
daňové úľavy z daní z príjmu vo výške 50 %
počas desiatich rokov, pri stavebných úpravách bytov a domov.
daňové úľavy z daní z príjmu vo výške 65 %
počas desiatich rokov, pri zásahoch na energetickú rekvalifikáciu bytov a domov.
• v rámci iniciatívy „Conto Termico 2.0“ (Tepelný účet)
zvýhodnenú DPH vo výške 4 % alebo 10 %

Okrem toho môžete využiť daňové úľavy vo výške 50 % pri nákupe nábytku a veľkých elektrospotrebičov energetickej triedy minimálne A+ na zariadenie nehnuteľností po ich prestavbe.

Daňové úľavy vo výške 50 %
pri reštauračných prácach

Prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte 2019 (zákon z 30. decembra 2018 č.145) boli predĺžené, až do 31.12.2019, daňové úľavy vo výške 50 % pri reštauračných prácach.

  • • Môžete využiť daňové úľavy z daní z príjmu vo výške 50 % počas desiatich rokov, a to v prípade nákupu nového sporáka, termosporáka, kachlí alebo termokachlí, pokiaľ sú práce vykonané v rámci projektu na úsporu energie alebo v rámci reštaurácie nehnuteľností.
  • • Je možné odpočítať 50 % celkových nákladov (cena zariadenia, náklady na vykonanie prác, cena príslušenstva, komína, inštalácie).
  • • Odpočet 50 % je povolený, aj keď sa nevykonávajú stavebné práce. V takom prípade stačí vlastné vyhlásenie príjemcu.

Vďaka vysokej energetickej účinnosti sa tieto daňové úľavy vzťahujú na všetky výrobky značky Rizzoli. Aby ste mohli využiť uvedené úľavy, bude nevyhnutné:

  • • Uskutočniť platbu bankovým alebo poštovým prevodom, pričom treba špecifikovať: dôvod prevodu, daňový kód platcu a daňový kód alebo IČO DPH príjemcu
  • • Odložte si všetky faktúry za nákup a potvrdenku o prevode
  • • Odložte si vyhlásenie výrobcu o účinnosti výrobku presahujúcej 70 %

Daňové úľavy z daní z príjmu vo výške 50 %
počas desiatich rokov pri zásahoch na rekvalifikáciu

Vláda prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte 2019 (zákon z 30. decembra 2018 č.145) predĺžila daňové úľavy vo výške 50 % za práce na zvýšenie energetickej účinnosti.
Daňové úľavy pri prácach v oblasti energetickej účinnosti zamerané na zámenu vykurovacích systémov za systémy vybavené generátormi tepla na spaľovanie biomasou klesli zo 65 % na 50 %.
Môžete využiť, až do 31.12.2019, daňové úľavy z daní z príjmu vo výške 50 % počas 10 rokov, a to v prípade nákupu vykurovacieho zariadenia využívajúceho biomasu, pokiaľ sú práce vykonané v rámci projektu na úsporu energie existujúcej budovy.
Náklady, na ktoré sa vzťahujú daňové úľavy, zahŕňajú náklady na stavebné práce súvisiace s energetickou úsporou, ako aj náklady na odbornú prácu potrebnú na realizáciu samotného zásahu a získanie potrebného certifikátu o energetickej účinnosti. Tieto špecifické odpočty zahŕňajú všetky generátory tepla využívajúce biomasu s energetickou účinnosťou presahujúcou 85 % spĺňajúce požiadavky stanovené zákonom.
Dá sa uplatniť na nové modely sporákov na drevo RE/RVE 80-90-100, RI/RVI 80-90-100, PRO 110-130, kachle série X a mod.TE 60.

Daňové úľavy vo výške 50 %
pri nákupe nábytku a veľkých elektrospotrebičov

až do 31.12.2019 možno využiť odpočet daní vo výške 50 % aj na príslušenstvo sporákov a termosporákov na drevo, ako sú štruktúry pre elektrospotrebiče, varné dosky, pece (triedy A), skrinky s drezmi a odsávače pár (energetickej triedy A+) až do celkovej sumy 10 000,00 Eur, okrem ceny sporáka na drevo, pokiaľ bude súčasťou projektu na reštauráciu budov, reštauračných prác, obnovy alebo mimoriadnu údržbu.

Preto, ak má zákazník na uvedené zásahy stavebné povolenie alebo oznámil výkon prác na príslušných miestach, môže využiť zľavy na všetky výdavky na sporáky kombinované so spotrebičmi a na odsávače pár, ako aj na kuchynský nábytok a drezy.  

ˆ