Teplovodní sporáky
na dřevo

Teplo v kuchyni a celém domě

Termosporáky na dřevo jsou všestranné výrobky, které jsou velmi užitečné v domácím prostředí. Termosporák během svého provozu ohřívá okolní prostředí, připravuje jídlo a zahřívá vodu pro ústřední topení. Tyto výrobky používají certifikovaný inovativní spalovací systém H2O System ®, který se vyznačuje ocelovými chrániči, jež zcela uzavírají spalovací komoru a chrání těleso kotle. Dřevo navíc hoří efektivněji, takže celý proces je účinnější, spotřeba paliva a emise jsou nižší.

Objevte
ŘADY
UŽITEČNÉ NÁSTROJE
ˆ