Užitečné informace

10 zelených pravidel

Výrobky firmy Rizzoli jsou navrženy tak, aby zaručovaly vynikající spalování, ale účinnost jejich technologie je zcela znehodnocena, pokud jsou používány nesprávně. Abychom vám pomohli správně využívat výrobky za všech okolností, vytvořili jsme pro vás 10 zelených pravidel.

Abychom vám pomohli správně využívat výrobky za všech okolností, vytvořili jsme pro vás 10 zelených pravidel.
10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Vykročte
správnou nohou

Výrobek musí být bezpodmínečně instalován odborným způsobem a musí být provedeny všechny nezbytné preventivní kontroly a přípravy. Nespoléhejte se na náhodu a domnělou přesnost: špatně nainstalovaný sporák je neúčinný a více znečišťuje.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Vykročte
správnou nohou

Kouřovod
je nepostradatelný prvek

Kouřovod má zásadní význam pro fungování výrobku. Aby bylo dosaženo dobrého spalování, a tím i nízkých emisí, musí splňovat všechny požadavky: rozměry, izolaci atd. Pečlivě si prostudujte návod k použití.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Kouřovod
je nepostradatelný prvek

Je zařízení v pořádku?

Termosporáky a termokamna vyžadují topný systém navržený a postavený kvalifikovaným personálem. Dobře provedený systém umožňuje optimalizovat spotřebu a funkčnost.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Je zařízení v pořádku?

Les, můj přítel

Použití palivového dřeva je obnovitelný zdroj energie. Odběr ze speciálně pěstovaných nebo kontrolovaných lesů nenarušuje ekologickou rovnováhu lesního porostu.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Les, můj přítel

Dbejte na
použití vyzrálého dřeva

Dřevo ke spalování musí být vyzrálé a skladované v suchém a vzdušném prostředí. Dobře vyzrálé dřevo ztrácí většinu své vlhkosti, což usnadňuje vznícení, zvyšuje tepelný výkon a následně snižuje znečištění.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Dbejte na
použití vyzrálého dřeva

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Jen dřevo,
nic víc, než dřevo

Spalujte pouze a jen přírodní dřevo v kusech. Nepoužívejte lakované nebo chemicky ošetřené dřevo a dřevo pocházející z průmyslového zpracování. Tento typ materiálu je odpadem a jako s takovým se s ním musí zacházet.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Jen dřevo,
nic víc, než dřevo

Váš sporák na dřevo

Rozhodně se vyhněte používání papíru, plastů a jakéhokoli jiného druhu odpadu jako paliva. Kromě poškození výrobku a životního prostředí můžete také ohrozit své zdraví.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Váš sporák na dřevo

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Řízení přívodu vzduchu,
určeme si pravidla

Správné nastavení spalování je zásadní pro minimalizaci emisí spalin. Pečlivě si přečtěte pokyny pro nastavení primárního a sekundárního vzduchu, dosáhnete tak účinného spalování s kontrolovanými emisemi.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Řízení přívodu vzduchu,
určeme si pravidla

Čistota
stále pod kontrolou

Výrobek je nutno udržovat stále čistý a účinný. Dbejte proto na pravidelné čištění spalovací komory a všech vnitřních částí. Pravidelnou kontrolu a čištění kouřovodu svěřte specializovanému technikovi.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Čistota
stále pod kontrolou

Ať žije ocel

Výrobky Rizzoli jsou téměř výhradně z oceli, která je nejrecyklovanějším materiálem na světě. To usnadní její opětovné ekologické využití.

10 zelených pravidel | Rizzoli cucine

Ať žije ocel

ˆ