Užitečné informace

Rady pro
úspěšnou instalaci

Sporáky, termosporáky a termokamna Rizzoli se snadno instalují, doporučujeme však předem zkontrolovat potřebný prostor, možnost dodržení bezpečnostních vzdáleností, správné uspořádání komína a možnost provedení potřebných přípojek.

Rady pro instalaci | Rizzoli cucine

Jednotlivé komponenty komína.
A= Sporák, B= Přípoj nebo kouřový kanál, C= Kouřovod; D= Komín, E= Zóna zpětného tahu


Rady pro instalaci | Rizzoli cucine

Správné umístění komína

    Komín

    Komín je nezbytný pro správnou funkci sporáků, termosporáků, kamen a termokamen na dřevo. Výrobky Rizzoli jsou navrženy pro maximální výkon, ale jejich výkon je ovlivněn provozem komína. Pokud je vadný nebo neodpovídá technickým konstrukčním normám, není zaručena jeho správná funkce. Pro konstrukci komína je nutné použít materiály, které odolávají vysokým teplotám a splňují požární předpisy. Typ materiálu není rozhodující, pokud je vhodný a komín je dobře izolovaný.

    Podívejte se na správnou instalaci komína ›

Přívod vzduchu

Tradiční instalace sporáků, termosporáků, kamen a termokamen vyžaduje přívod spalovacího vzduchu z místnosti instalace přes přívod vzduchu ve výrobku. V takovém případě musí být v místnosti vždy zajištěn čerstvý vzduch, zejména pokud je malá nebo jsou okna a dveře těsné. Správné proudění vzduchu v místnosti musí být zajištěno i v přítomnosti jiných spalovacích zařízení, odsavačů par, krbů nebo průduchů. Přívod vzduchu do místnosti musí mít minimální plochu 80 cm². Na požádání může Rizzoli dodat speciálně navržené ventily, které umožňují automatické otevření přívodu vzduchu pouze v případě potřeby, aby byl v instalační místnosti zajištěn maximální podtlak 4 Pa. V případě potřeby lze výrobky Rizzoli připojit také k odběru spalovacího vzduchu přímo zvenčí. Pro sporáky a kamna na dřevo tak není potřeba další přívod vzduchu v instalační místnosti: stačí zřídit potrubí napojené na vnější stranu domu a připojit ho přímo k přívodu vzduchu ve výrobku. U sporáků a termosporáků na dřevo se nachází uvnitř podstavce na úrovni spalovací komory.

Rady pro instalaci | Rizzoli cucine Rady pro instalaci | Rizzoli cucine

Příklad instalace s přívodem vzduchu v místnosti.
Instalace s externím přívodem vzduchu připojeným přímo ke sporáku na dřevo.


Rady pro instalaci | Rizzoli cucine

Způsoby připojení přívodu vzduchu ke sporáku na dřevo.
A= Nepřipojený externí přívod vzduchu, B= Externí přívod vzduchu v podlaze, C= Externí přívod vzduchu na stěně.

ˆ