Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA STRÁNKÁCH WWW.RIZZOLICUCINE.IT

Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro nás důležité. V těchto zásadách ochrany osobních údajů proto najdete všechny informace, které vám umožní pochopit, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme v souladu s platnými právními předpisy.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese:
info@rizzolicucine.it. Odpovíme vám co nejdříve.

1. Správce údajů

Správcem údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek www.rizzolicucine.it (dále jen "stránky") je:
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano,
Trodena n.P.N. (Bolzano).
E-mail: info@rizzolicucine.it.

Zpracovávané údaje

2.1. Údaje získané pomocí Služby

Společnost shromažďuje pouze osobní údaje, které uživatel dobrovolně poskytne při přístupu ke službě nebo při jejím používání.
Údaje, které uživatel dobrovolně poskytuje při používání služby, mohou zahrnovat osobní údaje, jako jsou:

 • jméno
 • příjmení;
 • adresa bydliště;
 • datum narození;
 • e-mailová adresa;

2.2 Údaje získané pomocí webových stránek

Pro prohlížení „veřejné“ části stránek (tj. části volně přístupné každému uživateli) není vyžadováno poskytnutí osobních údajů ze strany uživatele.
Při pouhém prohlížení veřejně přístupných stránek stránek mohou být v každém případě automaticky shromažďovány určité údaje o prohlížení, včetně:

 • adresy IP;
 • adresy URI - Uniform Resource Identifier - požadovaných zdrojů;
 • času a způsobu zadávání požadavků na server.;
 • číselného kódu o stavu odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chyba atd.).

Navigační údaje souvisejí s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele a jejich přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů.
Společnost k tomuto účelu používá nástroj třetí strany (Google Analytics), a to pouze pro účely statistických analýz a analýz trhu. Údaje jsou však spravovány ve zcela anonymizované podobě. Ačkoli tyto informace nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným subjektům údajů, mohou ze své podstaty prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tyto údaje se používají výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o používání stránek a kontrolu jejich správné funkce. Po zpracování se ihned vymažou.
Při přístupu k části stránek s vyhrazeným obsahem nebo při jakémkoli kontaktu se společností ze strany uživatele, například prostřednictvím zasílání e-mailových zpráv na adresy společnosti uvedené na stránkách, budou údaje uživatele považovány za nabyté, a proto budou zpracovávány v plném rozsahu dodržování platných předpisů. Tyto údaje mohou obsahovat údaje poskytnuté během registrace na stránkách a použité ve vyhrazených oblastech (kromě již uvedených údajů), jméno uživatele, heslo, bezpečnostní otázky a odpovědi na ně, nahrané osobní doklady atd.

3. Účel zpracovávání

Společnost zpracovává osobní údaje, které jí uživatel poskytl, prostřednictvím služby nebo stránek, výhradně v souvislosti s používáním služby nebo samotných stránek. Osobní údaje uživatele mohou být použity zejména pro následující účely:

 • poskytování služby (jako je například připojení k vyhrazené oblasti) a funkčnost stránky (například komunikace se společností).
Výše uvedené účely podléhají souhlasu uživatele (který musí být v některých případech výslovný). Společnost nepoužije poskytnuté údaje k jiným než výše uvedeným účelům, s nimiž uživatel souhlasil a pouze v mezích uvedených v dalších konkrétních informacích, které jsou přiloženy k další konkrétní službě, kterou si uživatel případně vyžádal.
Údaje uživatelů společnost nikdy neprodává, nepronajímá ani v žádném případě nepředává třetím stranám. Uživatel je výhradním vlastníkem svých údajů a může kdykoli požádat o jejich změnu nebo vymazání: viz část „Práva subjektu údajů“.

4. Uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává informace o uživateli po dobu požadovanou platnými právními předpisy a v každém případě po dobu nezbytnou k poskytnutí požadovaných služeb. Po uplynutí této doby budou údaje uživatele trvale vymazány (s výhradou zákonných povinností).

5. Zabezpečení a přenos osobních údajů

Přenos, ukládání a zpracování uživatelských údajů shromážděných prostřednictvím služby a stránek jsou zajištěny prostřednictvím vhodných technických opatření. Uživatelské údaje jsou shromažďovány, ukládány a uchovávány na zabezpečeném serveru.

6. Přenos údajů třetím stranám

Společnost nepředává osobní údaje uživatele třetím stranám. Společnost však může poskytnout údaje uživatele třetím stranám pro určité procesy, jako jsou například IT konzultanti, techničtí partneři, marketingoví poradci. Pouze v případech, kdy to společnosti ukládá zákon, budou osobní údaje poskytnuty příslušným orgánům.

7. Přenos údajů do zahraničí

Uživatelské údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. Pokud to speciální softwary nebo služby vyžadují, bude za výběr těchto poskytovatelů odpovědný správce s tím, že tyto strany poskytnou dostatečné záruky a prokáží, že jsou schopny zpracovávat údaje na stejné nebo vyšší úrovni zabezpečení než ta, kterou přijala společnost Rizzoli Srl.

8. Práva uživatele (subjektu)

Uživatel je kdykoli plně oprávněn vykonávat práva stanovená platnými zákony, včetně těchto práv:

 • získat potvrzení o existenci svých osobních údajů a požádat o přístup k jejich obsahu;
 • aktualizovat, upravovat a/nebo opravovat své osobní údaje;
 • požádat o vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování svých údajů zpracovávaných při porušení zákona;
 • požádat o omezení zpracování;
 • nesouhlasit se zpracováním z oprávněných důvodů;
 • obdržet kopii poskytnutých údajů a požádat o jejich předání jinému správci údajů. Chcete-li uplatnit jedno nebo více výše uvedených práv, můžete zaslat konkrétní žádost:
 • společnosti se sídlem v Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano, Trodena n.P.N. (BZ);
 • na e-mailovou adresu info@rizzolicucine.it

  9. Cookie

  Informace o používání souborů cookie na stránkách naleznete v Zásadách použití cookie společností (viz níže).

  10. Kontakty

  Pošlete prosím e-mail na adresu info@rizzolicucine.it, pokud máte jakékoli dotazy týkající se vysvětlení nebo informací o obsahu této stránky.

 • ˆ