Cookie Policy

Cookies a kódy Javascript

Na stránkách mohou být použity systémy sledování webu, jako jsou soubory cookie nebo javascriptový kód. Jedná se o počítačové záznamy informací přenášených z webového serveru do počítače uživatele pro budoucí

identifikaci tohoto počítače při dalších návštěvách stejných webových stránek. Tyto nástroje usnadňují analýzu webového provozu, umožňují správné fungování stránek a umožňují webovým aplikacím zasílat informace jednotlivým uživatelům.

Soubory cookie relace používané na těchto stránkách se vyhýbají používání jiných IT technik, které by mohly potenciálně ohrozit diskrétnost uživatele během prohlížení stránek, a neumožňují získávat osobní údaje identifikující uživatele. Uživatelé mohou soubory cookie ze svého systému kdykoli vymazat, a to různými způsoby v závislosti na použitém prohlížeči, nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal a deaktivoval javascript. V tomto případě však není zaručeno správné fungování všech nástrojů, které vám stránky zpřístupňují.

Tyto stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které stránkám umožňují analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech v USA. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro společnost Rizzoli S.r.l. a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, což vám však může znemožnit využívat všechny funkce těchto stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Chcete-li se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google týkajícími se služby Google Analytics, navštivte její webové stránky:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Chcete-li se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, navštivte její webové stránky: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

Seznam použitých Cookies:

TECHNICKÉ
-soubory cookie relace nezbytné pro provoz aplikace

-trvalé soubory cookie:
CookieAccept: registruje souhlas s užíváním souborů cookie.

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN
-analytics s anonymized IP
-google maps plugin (API)
-embed video youtube (iframe)

Poskytnutí údajů třetím stranám
S výjimkou zpracování prováděného třetími stranami, které společnost Rizzoli S.r.l. pověřila správou webových stránek a které byly řádně jmenovány jako externí zpracovatelé údajů, nebudou žádné údaje shromážděné během navigace uživatelů na webových stránkách předávány třetím stranám ani šířeny.

Vaše práva (čl. 7 Vládní nařízení 196/03)
Máte právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci svých údajů a znát jejich obsah a původ, kontrolovat jejich přesnost nebo požádat o jejich doplnění, aktualizaci či opravu. Podle téhož článku máte právo požádat o vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, jakož i v každém případě z oprávněných důvodů vznést námitku proti jejich zpracování. Žádosti je třeba adresovat správci údajů.

Odkazy na další webové stránky
Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně webových stránek. Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými společnost Rizzoli S.r.l. nemá žádnou formu kontroly. Společnost Rizzoli S.r.l. proto nenese žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů případně provedené těmito třetími stranami.

Specifická oznámení o ochraně osobních údajů budou na vyžádání uvedena nebo zobrazena na webových stránkách určených pro poskytování konkrétních služeb na vyžádání.

Zásady ochrany osobních údajů Rizzoli S.r.l.
Společnost Rizzoli S.r.l. se zavazuje uplatňovat opatření k respektování a ochraně vašich osobních údajů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny kroky, které společnost Rizzoli S.r.l. podniká v souvislosti s používáním, ochranou a poskytováním vašich osobních údajů třetím stranám.

Společnost Rizzoli S.r.l. se konkrétně zavazuje dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Rizzoli S.r.l. se odvolávají na určité zásady obsažené ve směrnici EU o ochraně osobních údajů a ve vnitrostátních právních předpisech o ochraně osobních údajů).

ˆ