Serie STK

NULL

De vattenmantlade vedspisarna i Serie STK är en utveckling av modellen ST som kompletteras med en hydraulsats som underlättar anslutningen till värme- och tappvattenanläggningen. Denna serie medger omedelbar produktion av tappvarmvatten, säkerställer separationen av hydraulkretsarna och underlättar integreringen med andra värmegeneratorer. Den installerade satsen på den vattenmantlade vedspisen omfattar bland annat följande systemkomponenter: cirkulationspump, värmeavgivningsventil, expansionskärl och elektronisk kontrollpanel för styrning av värmeanläggningen.

Serie STK

NULL

De vattenmantlade vedspisarna i Serie STK är en utveckling av modellen ST som kompletteras med en hydraulsats som underlättar anslutningen till värme- och tappvattenanläggningen. Denna serie medger omedelbar produktion av tappvarmvatten, säkerställer separationen av hydraulkretsarna och underlättar integreringen med andra värmegeneratorer. Den installerade satsen på den vattenmantlade vedspisen omfattar bland annat följande systemkomponenter: cirkulationspump, värmeavgivningsventil, expansionskärl och elektronisk kontrollpanel för styrning av värmeanläggningen.

DESIGN

En perfekt förening av skönhet och funktionalitet

För att skapa en enastående produkt använder vi endast högkvalitativa, miljömässigt hållbara och helt återvinningsbara material.

MODELLER

Serie STK

ˆ