Produits > Hottes aspirantes >

Hottes aspirantes -

Description de série

Certifications

certificazione CE

Technologie certifiée

certificazione Alte Temperature

CC 60

A 600 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 200 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 120 mm
Puissance maximale  52 W
Puissance spots 3,5 W

CC 80

A 800 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 200 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 120 mm
Puissance maximale 52 W
Puissance spots 7 W

CC 90

A 900 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 200 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 120 mm
Puissance maximale 52 W
Puissance spots 7 W

CC 120

A 1200 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 250 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 120 mm
Puissance maximale 52 W
Puissance spots 10,5 W

CC 140

A 1400 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 300 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 120 mm
Puissance maximale 52 W
Puissance spots 10,5 W

CC 150

A 1500 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 300 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 150 mm
Puissance maximale 155 W
Puissance spots 10,5 W

CC 180

A 1800 mm
B 500 mm
C 400 mm
D à la demande
E 50 mm
F 350 mm
G 200 mm
Ø èvacuation 150 mm
Puissance maximale 155 W
Puissance spots 14 W